Meer over Groot Mannenkoor Zwolle

Het Groot Mannenkoor Zwolle, kortweg GMZ, is opgericht op 2 juli 1917. Ondanks die respectabele leeftijd is het koor de komende jaren vol ambitie. Elke week repeteren zo’n 60 leden onder de leiding van onze dirigent Jeroen Hulshof enthousiast om meerstemmige koorwerken tot op het voor amateurs hoogst haalbare niveau te beheersen. En dat is hard werken. Natuurlijk zijn we dan met z’n allen trots als we ons op een concert kunnen laten horen en het publiek een mooie avond kunnen bezorgen.

Nieuw repertoire ontdekken, nieuwe wegen inslaan, een nieuw publiek aanspreken, zijn de uitdagingen die we niet uit de weg gaan. Muzikaal is het GMZ continue in ontwikkeling, maar het motto “Zingend willen wij vertolken, vriendschap tussen alle volken” is wat ons bindt en zal blijven binden in het samen muziek maken.

Samen muziek maken schept een onderlinge band die we willen koesteren. Onderlinge kameraadschap, lange lidmaatschappen en aandacht voor elkaar zijn dan ook kenmerken van het GMZ. Het is “Niet zomaar een koor” dat u graag als lid verwelkomt.

Het GMZ-repertoire: veelzijdig

Het uitgangspunt voor het GMZ-repertoire kenmerkt zich door veelzijdigheid. Het omvat uiteraard origineel mannenkoor repertoire en religieuze muziek, maar ook folksongs, evergreens, pop- en filmmuziek, musicals en natuurlijk opera en operette. Kortom te veel om op te noemen en een royale bron voor mooie concerten! Hoe ziet een concert bij GMZ er dan uit? Als voorbeeld het programma dat op Monumentendag (9 september 2023) werd gezongen:

 • Der Waffenschmied – Lortzing
 • Im Abendrot – Schubert
 • Slavenkoor – Verdi
 • Calon Lan – Walters
 • What Would I Do Without My Music – Middelbrook / Belland
 • Prayer of the Children – Bestor
 • The Awakening – Martin
 • When the Saints Go Marching In – Traditional
 • An American Trilogy – Newbury

 

 

Dirigent: Jeroen Hulshof

Sinds 1 januari 2021 is Jeroen Hulshof (1982) de nieuwe dirigent van ons koor. Hij studeerde piano en orgel aan het conservatorium van Enschede. In 2001 won hij een tweede prijs op het Prinses Christina Concours. De eerste faseopleiding Piano sloot hij in 2004 succesvol af, evenals de eerste faseopleiding Orgel in 2006. Tijdens zijn 2e fase studie Piano aan de Messiaen Academie studeerde Jeroen piano solo en kamermuziek aan het Rimsky-Korsakoff conservatorium te Sint-Petersburg bij resp. Igor Uriash en Evgeny Isotov. Jeroen volgde diverse masterclasses bij o.a. Grzegorz Kurzynski, Igor Roma, Muza Rubackyte en Galina Vracheva en speelde diverse recitals in binnen- en buitenland, waaronder Duitsland, Frankrijk en Rusland. In 2006 speelde Jeroen als finalist op het Grachtenfestival Concours te Amsterdam en studeerde hij af aan de Messiaen Academie met o.a. het Tweede Pianoconcert van S. Rachmaninov.

Geschiedenis: GMZ timmert aan de weg

In 2022 bereikte Groot Mannenkoor Zwolle de respectabele leeftijd van 105 jaar; het was een lustrumjaar. Dat doet ons terugdenken aan het jaar 2017, toen GMZ haar 100-jarig jubileum vierde. We bladeren in het prachtige en zeer lezenswaardige jubileumboek, dat tot stand kwam door de inspanningen van GMZ-leden Gerrit ter Haar en Hendrik van der Heijden. In het slotwoord schetst toenmalige dirigent Hennie Ramaekers een treffend beeld:

Het Groot Mannenkoor Zwolle timmert nadrukkelijk op diverse fronten aan de weg. Alleen zó zal Zwolle tot in lengte van jaren een waardige muzikale ambassadeur hebben

Dat is ook voor de komende jaren het fraaie motto en doelstelling voor de leden van het Groot Mannenkoor Zwolle. Er zijn nog enkele exemplaren van dit prachtige boek in voorraad. Informeer ernaar via: info@grootmannenkoorzwolle.nl

Ja, ook vandaag de dag timmert GMZ aan de weg. Zie hieronder enkele posters van onze optredens in 2023 (klik aan)

Organisatie

Bestuur

Het bestuur van Groot Mannenkoor Zwolle bestaat uit:

 • Gerrit Teunis, voorzitter
 • Ben ten Berge, penningmeester
 • Albert Wensink, secretaris
 • Etienne Kranenburg
 • Jan Ossendorp
 • Willem Slagter
 • Gerrit Oosterveld

Beschermheren

Het Groot Mannenkoor Zwolle is trots op haar beschermheren: de heren Peter Snijders (burgemeester Zwolle) en Andries Heidema (commissaris van de Koning in de provincie Overijssel).

Leden van Verdienste

Het Groot Mannenkoor Zwolle kent de volgende leden van verdienste:

Gerrit ter Haar, Jannes Otter, Jan Poel, Wim Porte en Dolf van der Struik